Ja pamatlīdzekļu izveidošanas process vairumā gadījumu ir skaidrs un to reglamentē arī Latvijas normatīvie akti,  tad programmproduktu izstrādes process likumos nav īsti reglamentēts un nav noteiktas prasības izmaksu uzskaitei, tāpēc katrs uzņēmums, kurā tiek izstrādātas programmas turpmākai izmantošanai vai pārdošanai, programmu ražošanas izmaksas uzskaita atbilstoši sava uzņēmuma izstrādātajai grāmatvedības politikai. Izskatīsim, kuras izstrādes izmaksas var iekļaut nemateriālā ieguldījuma sastāvā, bet kuras – uzreiz norakstīt izdevumos!