Zemnieku saimniecība 2012. gadā nopirka zemi 1,4 hektāru platībā. Samaksa tika veikta no ZS bankas konta, zemesgrāmatas apliecībā kā īpašnieks ir reģistrēts ZS īpašnieks. Tika veikts šāds grāmatojums:

  • D Privātiem nolūkiem izņemtie līdzekļi,
  • K Norēķinu konts bankā.

Un nekustamais īpašums netika iegrāmatots pamatlīdzekļu kontā "Nekustamais īpašums (zeme)".

Kā iegrāmatot šo darījumu?