Ko uzņēmumam darīt ar vecām mēbelēm, tehniku, kas vairāk nav nepieciešama uzņēmuma saimnieciskai darbībai? Šo priekšmetu atlikusī vērtība var būt 0 eiro vai arī lielāka. Vai tās pārdodot rodas pienākums maksāt pievienotās vērtības nodokli (PVN)? Vai šādas nolietotas iekārtas ir jāizslēdz no bilances, ja tās turpina atrasties uzņēmuma telpās? Kādi dokumenti šādā situācijā ir jānoformē?