2021.gadā uzņēmums "A" iegādājās uzņēmuma "B" kapitāla daļas, kuru vērtība sastāda 40% no uzņēmuma "B" pamatkapitāla. Šogad uzņēmums "A" samaksāja par pamatlīdzekļiem un iekārtām, lai "B" varētu sekmīgi strādāt. Vai "A" var iegādāties pamatlīdzekļus asociētam uzņēmumam, un kā iegrāmatot šo darījumu?