2018.gadā SIA "X ", kuras reģistrētais pamatkapitāls bija 2840 EUR, noslēdza vienošanos ar aizdevējiem (juridiskām un fiziskām personām) par kreditoru parādu kapitalizāciju, sakarā ar ko mainījās dalībnieku sastāvs, un SIA pamatkapitāls palielinājās 10 reizes. Dažus mēnešus vēlāk, tajā pašā 2018.gadā, jaunie dalībnieki (fiziskās un juridiskās personas) pārdod savas kapitāla daļas citai SIA "Y" (Latvijas rezidents) gan ar zaudējumiem, gan ar peļņu. Jautājumi:

  1. Vai šajā gadījumā rodas kaut kādas nodokļu saistības fiziskajām un juridiskajām personām, ja tās pārdod savas kapitāla daļas ar zaudējumiem?
  2. Kādas nodokļu saistības šīm personām radīsies, ja tās pārdos savas kapitāla daļas ar peļņu?
  3. Kādi grāmatojumi jāveic SIA “X” un SIA “Y”?