Dibinot uzņēmumu, kapitālā tika ieguldīts nekustamais īpašums (pamatlīdzeklis). Pagājušajā gadā tika konstatēts būtisks šī nekustamā īpašuma patiesās vērtības samazinājums, līdz ar to tika veiktas pamatlīdzekļa vērtības korekcijas grāmatvedībā (D 82xx Ārkārtas izdevumi, K 12xx Nekustamais īpašums). Bet šogad tika veiktas izmaiņas komercreģistrā, samazinot uzņēmuma pamatkapitālu (daļu dzēšana) par līdzīgu summu. Pamatkapitāla samazināšanas noteikumos rakstīts, ka naudas summa, par kādu samazināts pamatkapitāls, tiek izmaksāta uzņēmuma dalībniekam. Kā pareizāk atspoguļot šo pamatkapitāla samazināšanu grāmatvedības uzskaitē un vai šī pamatkapitāla samazināšana ietekmē arī uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), un tā ir jāatspoguļo UIN deklarācijā?