Uzņēmuma grāmatvedības politikā noteikts, ka pamatlīdzekļa (PL) vērtība ir 250 EUR. Uzņēmums iegādājies printeri par 90 EUR un plāno to izmantot ilgāk par gadu. Vai printeris uzskatāms par mazvērtīgo inventāru vai PL? Kas jāņem vēra PL noteikšanai – tā vērtība vai lietderīgās lietošanas laiks?