Pamatlīdzekļu (PL) postenis bilancē ir viens no svarīgākajiem, jo tas tieši ietekmē uzņēmuma peļņas rādītājus. Lai iegādāto preci atzītu par pamatlīdzekli, jāņem vērā ne tikai Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL) noteiktais, bet arī uzņēmuma grāmatvedības politika.

PL uzskaite, tostarp jautājums, kas ir atzīstams par PL, regulēta GPL un Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi) 5.nodaļā "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas".