Pamatlīdzekļi (PL) ir materiāli aktīvi, kurus uzņēmums tur, lai izmantotu preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvām vajadzībām, kurus tas plāno izmantot ilgāk nekā vienu gadu un kuri nav iegādāti pārdošanai. PL izslēdz, ja to atsavina vai ja no PL lietošanas vai atsavināšanas nākotnē nav gaidāmi saimnieciski labumi.