Noslēdzot rakstu sēriju par pamatlīdzekļiem grāmatvedībā, šoreiz par pamatlīdzekļu izslēgšanu. Pamatlīdzekli izslēdz, ja to atsavina vai no tā lietošanas vai atsavināšanas nākotnē nav gaidāmi saimnieciski labumi.

Tāpat kā citi ar pamatlīdzekļu uzskaiti saistīti jautājumi, arī pamatlīdzekļu izslēgšana regulēta Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, kā arī Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi) 5.nodaļas "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas" 5.5.apakšnodaļā "Pamatlīdzekļu izslēgšana".

Pamatlīdzekli izslēdz no grāmatvedības uzskaites, kad tas ir:

 • atsavināts, tostarp:
  • pārdots vai apmainīts,
  • nodots finanšu nomā,
  • ziedots vai dāvināts,
  • ieguldīts citas kapitālsabiedrības kapitālā;
 • likvidēts, jo no tā lietošanas vai atsavināšanas nākotnē vairs nav gaidāmi saimnieciskie labumi, piemēram, ja:
  • pamatlīdzeklis vairs nav izmantojams saimnieciskajā darbībā fiziskas un / vai morālas nolietošanās dēļ un to vairs nevar realizēt,
  • pamatlīdzeklis ir bojāts (salūzis vai cietis avārijā) un tā atjaunošana nav iespējama,
  • pamatlīdzeklis ir nozagts.