Uzņēmumam saskaņā ar noslēgto līgumu USD valūtā tiek piegādāti materiāli konkrēta objekta būvniecībai. Visi saņemtie materiāli atbilstoši Latvijas Bankas (LB) kursam saņemšanas datumā tiek iegrāmatoti nepabeigtajā celtniecībā. Mēneša beigās piegādātājs izraksta rēķinu par kopējo piegādāto materiālu vērtību USD. Iegrāmatojot saņemto rēķinu pēc LB kursa, veidojas starpība. Vai radušos starpību kā materiālu cenu izmaiņu var attiecināt uz nepabeigtās celtniecības objektu?