Sakarā ar MK noteikumu Nr.341 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu (MK noteikumi Nr.341) 31.punktu, kas stājas spēkā ar  01.01.2013., kapitālsabiedrībai jāpārvērtē pamatlīdzeklis, nosakot lietderīgās lietošanas laiku.