Turpinājums 15.07.2013. publikācijai Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, kurā autore sniedz atbildes un analizē praktiskas situācijas attiecībā uz pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un uzrādīšanu finanšu pārskatā. Pamatprasības ir noteiktas Gada pārskatu likumā (GPL) un tā piemērošanas MK noteikumos Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.488). Raksta sagatavošanā izmantotas arī atsevišķas norādes, kas ietvertas 5.Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības un standarta ieviešanas vadlīnijās ietvertie piemēri.