Firma pārdod kravas automobili, kura atlikusī vērtība ir 100 eiro. Automašīna ir tehniskā kārtībā un nav bijusi pārvērtēta. Vai automašīnu drīkst pārdot par atlikušās vērtības summu? Vai tikai par tirgus cenu? Kā šis darījums ietekmētu uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) – vai neveidosies nosacītās dividendes, pārdodot par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu (vērtību)?