Vai gadījumā, ja pamatlīdzeklis - nekustamais īpašums pēc vairāku gadu lietošanas tiek pārklasificēts uz ieguldījuma īpašumu (kas turpmāk tiks atspoguļots pēc patiesās vērtības), tas ir jāizslēdz no pamatlīdzekļu sastāva, un attiecīgi jākoriģē uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija par pamatlīdzekļa atlikušo bilances vērtību gadā, kad ir notikusi īpašuma pārklasificēšana?