Lūdzam skaidrot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), kura ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, darbinieka (valdes locekļa) iespējas apmaksāt sev izdevumus par Latvijā akreditētu uzņēmumu un organizāciju vadīšanas maģistra profesionālo studiju programmu, lai uzlabotu valdes locekļa amatā nepieciešamās zināšanas un iemaņas! Un, protams, lai šie izdevumi neskaitītos kā darbinieka ienākumi no uzņēmuma. Vērsos Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ar šo jautājumu, un viņi apstiprināja, ka var. Pēc nepilna mēneša atsūtīja precizējošu e-pastu, ka tomēr maģistra studijas izmaksas skaitīsies kā darbinieka ienākumi, jo darbinieka ienākumu nepersonalizē uzņēmuma izdevumus tikai par profesionālās kvalifikācijas kursiem (skat. zemāk VID skaidrojumu). Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) šādu atrunu neatradu, tāpēc apsveru domu rakstīt VID vēstuli un cīnīties par pozitīvu rezultātu, jo pirms VID precizēja informāciju, biju jau paspējis apmaksāt studijas. Kādas man ir izredzes?