20.12.2012. grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) atrisināja dažas sasāpējušas problēmas sociālajā sfērā.