Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme valdes locekļa domājamam ienākumam ir 26,84%, un tai nav noteikts sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju. Kā pareizi rēķināt valdes loceklim izmaksājamo ienākumu, ja viņa faktiskā bruto atlīdzība ir 160 EUR, bet kopumā par attiecīgo mēnesi VSAOI jārēķina no domājamā ienākuma 380 EUR apmērā?