Grozījumos likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), kas stāsies spēkā 01.01.2017., noteikts darba ņēmēja un darba devēja minimālo pārskata mēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekts. Vai VSAOI no minimālā objekta būs jāmaksā arī šādām kategorijām:

  • kapitālsabiedrībai - mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājai - par īpašnieku un valdes locekli, kas nesaņem atalgojumu;
  • kapitālsabiedrībai - nodokļu maksātājai vispārējā režīmā - par īpašnieku un valdes locekli, kas nesaņem atalgojumu? Vai pareizi saprotu, ka 2.gadījumā šī persona nav darba ņēmējs?

Kā jaunie grozījumi ietekmē likuma par VSA 1.panta 2.punkta m) apakšpunktu - par tā saucamo valdes locekļu domājamo ienākumu?