2012.gada martā konstatējām, ka 2011.gada augustā darba devēja Ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī vienam darbiniekam neuzrādījās ienākums, attiecīgi arī nodokļi. Vai es varu kaut kā šo kļūdu precizēt? Paldies!