Stājoties darba attiecībās vai slēdzot uzņēmuma līgumu ar fizisku personu, kas nav reģistrēta kā patstāvīgs nodokļu maksātājs, svarīgs ir rakstveida līgums. Par to ir atbildīgs darba devējs (pasūtītājs, ja ir slēgts uzņēmuma līgums). Tomēr, slēdzot dažādus līgumus, jāiedziļinās normatīvajos aktos, lai pievērstu uzmanību ne vien atšķirībām starp šiem līgumiem, bet arī nodokļu sekām.