Gadu mijā joprojām neizpratnē ir autoratlīdzību saņēmēji. Sākotnēji izskanēja informācija, kas lika saprast, ka katram autoram pašam būs jāmaksā 5% no autoratlīdzības nodokļos, taču šobrīd izskatās, ka ne visiem tas būs obligāts noteikums. Kārtība nav vienkārša, tāpēc mēģināsim visu "salikt pa plauktiņiem".

Kurš maksās 5%?

Saskaņā ar 27.07.2017. pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) no 01.01.2018. fiziskā persona, kas saņem autoratlīdzību, ir pakļauta pensiju apdrošināšanai. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 5% apmērā no autoratlīdzības par autoratlīdzības saņēmēju veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem autoratlīdzības saņēmēja pensiju apdrošināšanai. Izņēmums ir mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija. Tātad VSAOI objekts pensiju apdrošināšanai ir autoratlīdzības apmērs.

Autoratlīdzības izmaksātājs reizi mēnesī līdz obligāto iemaksu veikšanai noteiktajam termiņam iesniegs Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ziņojumu par aprēķinātajām un veiktajām VSAOI pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzībām.