Bieži vien uzņēmums darbinieka rīcībā nodod automašīnu, kas paredzēta darba pienākumu veikšanai, taču nereti nākas saskarties arī ar gadījumiem, kad darbinieks savu personīgo automašīnu iznomā uzņēmumam saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Šajos gadījumos parasti tiek noslēgts automašīnas nomas līgums, taču neatbildēts paliek jautājums – kādi nodokļi ir jāpiemēro nomas maksai? Šo jautājumu iFinanses.lv uzdeva Valsts ieņēmumu dienestam (VID).