Ar 2010. gada 1. janvāri spēkā stājušies grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN likums) nosaka algas nodokli un attiecīgi arī valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) no labuma nosacītās vērtības līdz 150 latiem mēnesī, attiecīgi papildu nodokļu slogs tā saucamais „auto nodoklis” no šī nosacītā labuma var būt līdz pat 85 lati. Šis jautājums ir plaši apspriests un par to galvu ir lauzījis ikkatrs grāmatvedis, tāpēc šajā rakstā aplūkosim auto nodokļa piemērošanu praksē un ar to saistītos iespējamos riskus.