Pamazām kā normu sākam uztvert faktu, ka nozīmīgi likumu grozījumi tiek pieņemti pašā gadu mijā. Šis gads nav bijis izņēmums un atnesis mums ne tikai grozījumus, bet pat jaunu likumu, kas vienlaicīgi regulē divu nodokļu piemērošanu Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums (likums).