Auto īpašnieks ir SIA A, turētājs - fiziska persona, kura ir arī direktors SIA A. Auto tiek izmantots personīgām vajadzībām un arī uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. Uzņēmums nodarbojas ar degvielas mazumtirdzniecību, direktors degvielu pilda ar uzņēmuma karti. Kā parādīt degvielas izlietojumu? Degvielu saimnieciskai darbībai negrāmato kā realizāciju. Ko drīkst attiecināt uz uzņēmuma izdevumiem un pievienotās vērtības nodokli (PVN)? Kādi dokumenti vajadzīgi grāmatvedībā pamatojumam? Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN) nav maksāts.