SIA valdes loceklis, kas ir arī uzņēmuma galvenais speciālists – agronoms, vēlas uzņēmumam patapināt sev piederošu vieglo automašīnu izmantošanai darba vajadzībām. Kā aprēķināt patapinājuma maksu? Vai un kādi nodokļi jāpiemēro šajā gadījumā?