Uzņēmuma saimnieciskā darbība ir sabiedriskā ēdināšana, tajā skaitā ēdienu piegāde uz klienta norādīto adresi. Piegādes pakalpojumi tiek nodrošināti, izmantojot gan uzņēmuma, gan darbinieku personīgo transportlīdzekli. Darba līgumā auto izmantošana dienesta vajadzībām nav atrunāta, bet ar katru darbinieku, kurš piekrīt sava personīgā auto izmantošanai uzņēmuma vajadzībām, tiek noslēgts auto nomas līgums. Atlīdzība par auto nomu ir atkarīga no izvadāto preču apjoma un tiek izmaksāta, ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% vai 10%, ja darbinieks nomas līgumu ir reģistrējis Valsts ieņēmumu dienestā, apmērā. Vai par auto, kas tiek nomāts no darbinieka uz nomas līguma pamata, ir jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)? Vai un kādā apmērā uzņēmums ir tiesīgs saimnieciskās darbības izdevumos norakstīt ar auto uzturēšanu saistītos izdevumus un degvielu?