Vai gadījumā, ja automašīna (a/m) tiek lietota uz patapinājuma līguma pamata ne vairāk kā 15 dienas mēnesī, un netiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodolis (UVTN), vai degvielas u.c. a/m izdevumus drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos saskaņā ar likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli 5.panta 6.daļu un atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokli 80% apmērā? Vai arī tie ir ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi, un tiem ir piemērojams koeficients 1,5, un PVN priekšnodokli šajā gadījumā drīkst atskaitīt 100%?