Jau 2010. gadā tika daudz runāts par atvieglotāku nodokļu administrēšanu jautājumā, kas skar uzņēmumu vieglo auto transporta līdzekli. Rezultātā – tieši pretēji, administrēšanas slogs pieauga. Un ne tikai – arī papildu naudas tēriņi radušies. Tomēr daži izredzētie būs ieguvēji, proti, tie, kuri 2010. gadā iegādājās jaunās sistēmas un cīnījās ar likumdošanas instrumentiem, lai nodrošinātu 2011. gadā savu biznesu.