Uzņēmums izmanto darbinieku automašīnas uz patapinājuma līguma pamata, līdz 15 dienām mēnesī. Uzņēmums maksā par degvielu (Statoil, Neste). Papildus algai tiek izmaksāta transportlīdzekļa izmantošanas piemaksa, kas tiek aplikta ar algas nodokļiem. Citu izmaksu nav. Uzņēmums nemaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) - vai tas ir pareizi?