Darba līgumos nav ierakstīts, ka privāto automašīnu lietos darba vajadzībām. Bet uzņēmuma darba kārtības noteikumos ierakstīts - ja darbinieks izmanto privāto mašīnu saimnieciskajai darbībai, tad uzņēmums maksā 0,25 Ls par vienu nobraukto km. Un aprēķināto summu pilnā apmērā apliek ar valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Piemēram, par nobrauktajiem 400 km valsts budžets saņem VSAOI – 35,09 Ls un IIN – 22,25 Ls. Vai šādā gadījumā mums arī jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN) (kā auto turētājs ir noformēta fiziskā persona)? Vai izdevumus par benzīnu var attiecināt ar saimniecisko darbību un atskaitīt priekšnodokli? Automašīna tiek izmantota dažas dienas mēnesī - braucienam komandējumā vai braucot pie klienta, pie kura nevar tikt ar sabiedrisko transportu.