Šobrīd darbinieki darba vajadzībām izmanoto savus transportlīdzekļus uz darba līguma pamata.Tā kā mums ir jāpārslēdz darījumi ar darbiniekiem uz patapinājuma līgumu, lai varētu izmantot Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļalikumā noteiktās 15 dienas, vēlos noskaidrot - vai mēs drīkstam maksāt kompensāciju par transportlīdzekļa nolietojumu? Vai šajā gadījumā nebūs tā, ka ir tomēr jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)?