Saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) 11.panta 12.daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, to izīrējot (iznomājot), var izvēlēties nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs. Šajā gadījumā ienākumam piemērojama 10% iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme. Vai VID šo līgumu drīkst reģistrēt arī īrnieks, vai arī tas obligāti jādara tikai īpašniekam - izīrētājam? Vai pēc reģistrēšanās šo nodokli aprēķina un ietur ienākuma izmaksātājs (īrnieks) vai pats iznomātājs? Vai 10% likmi piemērot drīkst tikai tad, ja VID ir reģistrēts šis līgums, bet pretējā gadījumā ienākuma izmaksātājam jāietur 24%?