Valsts ieņēmumu dienests (VID) 13.08.2015. atbildē "Fiziskās personas saimnieciskās darbības pārtraukšana" ir skaidrojis, kā rīkoties, ja fiziskā persona, iznomājot nekustamo īpašumu juridiskajai personai, vēlas izmantot tiesības nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējai un gūtajiem ieņēmumiem piemērot 10% iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Kā jārīkojas, ja dzīvokli izīrē fiziskajai personai?