Šī gada 20.maijā Saeima pieņēma trešajā lasījumā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (PIL vai likums), kuri stājās spēkā šī gada 15.jūnijā. Grozījumi ir apjomīgi un vienā īsā komentārā nav iespējams sniegt ieskatu par visām izmaiņām, tādēļ vērsīšu uzmanību uz manā ieskatā būtiskākajām izmaiņām.