Likumi mēdz būt dažādi, arī šķietami vienādi jēdzieni tajos dažkārt tiek uztverti atšķirīgi. Piemēram, saimnieciskā darbība – vai Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) izpratnē tā ir kaut kas cits, kā  likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) vai likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) izpratnē?