2014.gads ir sācies ar vairākiem nozīmīgiem civillietu tiesu prakses nolēmumiem. Piedāvājam ieskatu vienā no šajā gadā skatītiem, kas ataino tiesu praksē un tiesību doktrīnā nereti skartu tēmu: par valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošanu par komercsabiedrībai nodarītiem zaudējumiem.