Parādu piedzīšana ir viena no šā gada rudens modes tendencēm. Kreditori cenšas atrast efektīvākās parādu piedzīšanas metodes, parādnieki meklē radošus parādu neatdošanas risinājumus, bet likums paliek nemainīgs un neatkarīgi no vienu vai otru vēlmēm saka savu. Sevišķa neziņa par tiesisko regulējumu sastopama sfērā, ko dēvē par parādu piedzīšanu ārpustiesas ceļā. Tādēļ arī tapusi šī publikācija, lai vērstu uzmanību uz dažām parādu piedziņas prakses izpausmēm, it īpaši tiesiskajām attiecībām, kas rodas starp kreditoru un t.s. parādu piedzinēju.