Šī gada sākumā, 16.01.2018., Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments pieņēma teju vai skandalozu spriedumu muitas tiesībās. Tiesa spriedumā lietā Nr.SKA-4/2018 atcēla Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu, ar kuru Latvijas sabiedrībai uzrēķināts papildu muitas nodoklis un ar to saistīti maksājumi. Paredzams, ka šis spriedums ieviesīs izmaiņas VID praksē, kurā līdz šim ierasts diezgan formāli "atrakstīties" par neiespējamību piemērot kādu no muitas vērtības noteikšanas metodēm.

Lietas būtība

SIA "LS Customs Services" (Sabiedrība) 2011.gada jūnijā tranzīta procedūras ietvaros uz Krievijas Federāciju, šķērsojot Eiropas Savienības (ES) teritoriju, transportēja Ķīnas izcelsmes preces (bērnu divriteņus un to daļas). Sabiedrība Latvijas muitas kontroles punktā iesniedza muitas tranzīta deklarāciju, tomēr vēlāk pierādījumus par tranzīta procedūras pabeigšanu neiesniedza, līdz ar to nenoslēdzot tranzīta procedūru.