Plānots, ka no 01.01.2010. spēkā stāsies Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums (ZZSL). Tas nozīmē, ka jau šobrīd esošo zemnieku saimniecību īpašniekiem jāsāk apdomāt, kādā statusā tie savu saimniecisko darbību izvēlēsies turpināt pēc likuma spēkā stāšanās.