Uzņēmēji bieži saskaras ar situāciju, ka sadarbības partneris vai klients paliek parādā un kļūst maksātnespējīgs. Parādnieka maksātnespējas procesa rezultātā parasti izdodas atgūt tikai daļu no parāda vai pat neko, jo parādnieka mantas vērtība parasti ir mazāka par kopējo parādu apjomu vai maksātnespējas pasludināšanas brīdī mantas vairs nav vispār.