Šajā rakstā izklāstīta kārtība un termiņi, kādos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu iespējams precizēt neskaidras konkursu nolikumu prasības, sūdzēties par nelikumīgām konkursu nolikumu prasībām vai sūdzēties par pasūtītāja rīcību konkursa norises laikā, ar mērķi nodrošināt brīvas konkurences apstākļus pretendentu starpā, pretendentu vienlīdzīgumu un iepirkuma procedūras atklātumu. Rakstā ņemti vērā pēdējie grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kuri vēl tikai stāsies spēkā.