Kopš 01.01.2014. nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos ir spēkā uzņēmēju vidū sen gaidītais regulējums attiecībā uz nodokļu piemērošanu ārkārtas dividendēm, neraugoties uz to, ka ārkārtas dividenžu izmaksa kā tāda Komerclikumā vēl nav  noteikta (t.i. grozījumi Komerclikumā attiecībā uz ārkārtas dividenžu izmaksu, vēl nav pieņemti). Tomēr šādā situācijā nodokļu maksātāji jau savlaicīgi var paredzēt, kādas nodokļu sekas gaidāmas, plānojot ārkārtas dividenžu izmaksu, sagatavoties darbībām pirms ārkārtas dividenžu izmaksas, kā arī izmantot iespēju precizēt likumos nepateikto, vēršoties ar jautājumiem pie Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvjiem.