Gadījumos, kad sabiedrībai ir izveidojusies nesadalītā peļņa, rezerves, radusies nepieciešamība palielināt apgrozāmos līdzekļus, piesaistīt esošā vai jauna dalībnieka finansējumu saimnieciskās darbības attīstībai vai ir jārisina negatīva pašu kapitāla problēma, rodas jautājums - kā šādi dalībnieku ieguldījumi ir pieļaujami.