Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), kuras pamatkapitāls 100% apmērā pieder ārvalstu kompānijai, valdes loceklis (vienīgā paraksttiesīgā persona), ar kuru ir noslēgts arī darba līgums, vēlas izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu (BKA) 1 gadu. BKA laikā valdes loceklis neveiks savus darba pienākumus, bet tikai, pamatojoties uz vienošanos, kas tiks noslēgta ar dalībniekiem, bezatlīdzības kārtā izskatīs un parakstīs nozīmīgākos līgumus un dokumentus (jauni līgumi ar klientiem, jauna darbinieka pieņemšana vai esošā atbrīvošana, gada pārskata protokols u.tml.). Tāpat, ja būs kāda ārkārtas situācija, kad nepieciešama tikšanās ārpus Latvijas, valdes loceklis tiks nosūtīts komandējumā.

Vai šajā situācijā valdes loceklis var saņemt pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pilnā apmērā? Vai minētā ārkārtas komandējuma izdevumus var iekļaut uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumos? Vai var tikt pilnvarota kāda cita persona, kas paraksta iekšējos grāmatvedības dokumentus?