Ar valdes locekli ir noslēgts pilnvarojuma līgums (darba laiks netiek uzskaitīts), un valdes loceklis tiek nosūtīts komandējumā. No komandējuma valdes loceklis atgriežas sestdienā. Vai valdes loceklim sestdiena ir jāapmaksā kā darba diena?