Uzņēmuma īpašnieks – valdes loceklis - strādā uzņēmumā tad, kad tas ir nepieciešams. Ar viņu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, un par nostrādātajām stundām tiek maksāta atlīdzība. Valdes loceklis Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir reģistrēts kā darba ņēmējs saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Tā kā īpašniekam jāstrādā neregulāri, atlīdzība netiek aprēķināta katru mēnesi. Kādi ziņojumi un cik bieži ir jāiesniedz VID?