Vai Latvijā ir kapitāldaļu sertificēti vērtētāji uzņēmumu kapitāldaļu pārdošanas un pirkšanas darījumiem? Vai ir kādi ierobežojumi kapitāldaļu pārdošanas vērtībai? Kādi normatīvie akti regulē šos darījumus ar kapitāldaļām?