Sabiedrība nodarbojas ar nekustamā īpašuma izīrēšanu, tajā strādā tikai grāmatvedis uz pusslodzi. Sabiedrības ienākumi 2017.gada decembrī pārsniedz 1900 EUR un 2018.gada janvārī pārsniedz 2150 EUR. Līdz ar to rodas pienākums no valdes locekļa domājamā ienākuma aprēķināt un samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) vismaz no minimālās algas.

Par 2017.gada decembri aprēķinām:

  • VSAOI: 380 x 26,84% = 101,99 EUR (neizdalot darba devēja un darba ņēmēja daļu),
  • IIN (aprēķinām no visas summas, neņemot vērā VSAOI): 380 x 23% = 87,40 EUR.

Vai pareizi saprotam likumu? Riska nodeva tad nav jāmaksā?

2018.gada janvārī aprēķinām:

  • VSAOI: 430 x 27,73% = 119,23 EUR,
  • IIN – jāaprēķina, neņemot vērā VSAOI? Un pēc kādas likmes 23% vai 20%?